امروزه کمپرسور های اسکرو نقش عمده ایی در صنعت ایفا میکنند طوری که از کمپرسور به عنوان قلب تپنده یک مجموعه یاد میکنند و در صورت انتخاب صحیح و درست کمپرسور در تولید مشکلی نخواهیم داشت.

این انتخاب هم شامل خود کمپرسور (قطعات مورد استفاده در داخل کمپرسور -خدمات پس از فروش – تضمینهای فروشنده جهت انجام خدمات و تعهدات) و هم شامل تجهیزات جانبی یعنی مخازن استاندارد – فیلترهای روغن گیر – درایر تبریدی میشود.

شرکت هوا ابزار تبریز با تجربه چندین ساله و با استفاده ار متخصصین این امر در ارائه خدمات قبل از فروش (انتخاب اصولی کمپرسور – محاسبات – تعیین ظرفیت مورد نیاز واحدهای تولیدی و…) و خدمات پس از فروش متمایز همواره در کنار مشتریان محترم این دستگاه ها خواهند بود و حتی اگر خرید از این مجموعه نیز نباشد این شرکت برای مشاوره های کاملا رایگان در امر خرید کمپرسور و تجهیزات جانبی همواره در کنار صنعت گران محترم خواهد بود.

مزایای و ویژگی های استفاده از کمپرسورهای هوا ابزار تبریز

استفاده از واحد هوا ساز متناسب و دور پایین

استفاده از رادیات یک سایز بزرگتر در مناطق گرمسیر

استفاده از مبدلهای آب خنک جهت خنک کاری هوا (افتر کولر)

استفاده از مبدلهای آب خنک برای خنک کاری روغن کمپرسور (اویل کولر)

استفاده از تکنولوژی کوپل مستقیم به درخواست مشتری

استفاده از P.L.C های مدرن و پیشرفته که مجهز به سیستم کنترل از اتاق اپراتور هستند

قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیر

قابلیت تعبیه قطعات خاص به در خواست مشتری

قابلیت طراحی خاص وبرای شرایط محیطی خاص(چاه های نفتی – کشتیها و… ) به درخواست مشتری

در زیر یک نمای شماتیک از کارکرد کمپرسور اسکرو نشان داده شده است.

12

جدول کمپرسور
کمپرسورهای اسکرو