نوشته شده توسط zeshtiuos

تله آب

تله آب

تله آب بعد از کمپرسور نصب میشود و نقش عمده ایی در جدا سازی رطوبت

موجود در هوای فشرده دارد.

به علت سریع جمع شدن آب در پایین تله آب ،پیشنهاد میشود حتما از یک شیر

برقی تایمر دار(اتودرین) در زیر این تله آب استفاده شود تا سریعا آب جمع شده

(کندانس) تخلیه شود. چون اگر به موقع و سریعا این عمل اتفاق نیافتاد آب جمع

شده در کف این تله آب به علت کم بودن فضای موجود ، به همراه هوای فشرده و

تربولانس شده به مسیر منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است که نصب تله آب یا WATER SEPARATOR مقدار زیادی از

رطوبت به وجود آمده توسط کمپرسور را دفع میکند که این امر باعث کاهش

مقدار قابل توجه رطوبت در مسیر هوای فشرده میشود .

 

type-t-fabricated