نوشته شده توسط havaabzar

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساطفیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط

 

تهیه و تنظیم در : هوا ابزار تبریز

فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط – فیلم اموزشی نحوه کار شیر انبساط –

نوشته شده توسط havaabzar

درایر های تبریدی مختص صنایع خاص و بزرگ

درایر های تبریدی مختص صنایع خاص و بزرگ

در بسیاری از صنایع بزرگ و خاص مانند صنایع پتروشیمی – نفت – فولاد –

نساجی و … که از هوای فشرده در سطح بسیار بزرگ استفاده میکنند ، لازم است

درایرهای بسیار بزرگ نیز برای این صنایع طراحی و تولید شود.

خاص بودن طراحی درایر بزرگ برای صنایع بزرگ از هر لحاظ بایستی مد نظر و

مورد محاسبه قرار گیرد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

دمای محیط با توجه به وجود بعضی صنایع در مناطق بسیار گرمسیر (منطقه

ویژه عسلویه – ماهشهر و …)

 

فشار کاری

حجم بالای هوای ورودی به درایر

دائم کار بودن

نقطه شبنم پایین

و…

با توجه به موارد بالا که گفته شد بایستی به این مهم توجه کرد که طراحی ویژه

و خاص درایر تبریدی ، در این مناطق و حجم بسیار بالا حائز اهمیت میباشد از

جمله طراحی مبدلهای حرارتی مربوط به درایر تبریدی یا کندانسور یا حتی نوع

کمپرسور برودتی به کار رفته نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد و اگر این موارد

مورد توجه قرار نگیرد حتما با مشکل مواجه خواهیم بود.

در زیر تعدادی عکس از کمپرسور برودتی و مبدل مورد استفاده در درایر تبریدی

با حجم بالا نشان داده شده است که نشان از خاص بودن این نوع درایر ها دارد

IMAG2026

مبدل حرارتی جهت استفاده در درایر تبریدی بسیار خاص لطفا به سطح لوله مسی ها توجه شود

IMAG2129

تابلو برق درایرهای بزرگ لطفا به تعداد چراغها و گیجهای فشار توجه شود

IMG_20150101_112115

ساخت درایر تبریدی سفارشی با دو کمپرسور مجزا با ظرفیت ۱۱۰ مترمکعب بر دقیقه