نوشته شده توسط zeshtiuos

سیستم PLC

۳

IMAG2129

//www.havaaabzar.com

در کمپرسور اسکرو شیرهای راه دهنده و تنظیم قرار دارند که تابع یکدیگر هستند و این شیرها – نشانگرها – سنسورها بایستی به نحوی کنترل شده و تابع یکدیگر باشند تا کمپرسور بتواند به خوبی کار کرده و در هنگام بروز یک مشکل کوچک ،سریعا دستور خاموشی کمپرسور را صادر کرده تا از خسارتهای بعدی جلوگیری شود. مثلا فرض نمایید کمپرسور در حالت کارکرد دمای روغن آن بالا میرود که در این حالت باید فن به مدار اضافه شده تا عمل خنک کاری صورت گیرد که تمام این فرامین در یک کمپرسور یا کل تاسیسات توسط PLC انجام میگیرد.

سیستم های کنترل بطور روزافزونی پیشرفت کرده و پیوسته توسعه پیدا میکنند . سیستم های کنترل PLC جایگزین سیستم های قدیمی رله ای شده اند که قابل برنامه ریزی هستند و به راحتی و با هزینه کم در کمپرسورهای ساخت شرکت هوا ابزار تبریز مورد استفاده قرار میگیرند.

نوشته شده توسط zeshtiuos

کمپرسورهای اسکرو

کمپرسورهای اسکرو

امروزه کمپرسور های اسکرو نقش عمده ایی در صنعت ایفا میکنند طوری که از کمپرسور به عنوان قلب تپنده یک مجموعه یاد میکنند و در صورت انتخاب صحیح و

درست کمپرسور در تولید مشکلی نخواهیم داشت.

این انتخاب هم شامل خود کمپرسور (قطعات مورد استفاده در داخل کمپرسور -خدمات پس از فروش – تضمینهای فروشنده جهت انجام خدمات و تعهدات) و هم

شامل تجهیزات جانبی یعنی مخازن استاندارد – فیلترهای روغن گیر – درایر تبریدی میشود.

شرکت هوا ابزار تبریز با تجربه چندین ساله و با استفاده ار متخصصین این امر در ارائه خدمات قبل از فروش (انتخاب اصولی کمپرسور – محاسبات – تعیین ظرفیت

مورد نیاز واحدهای تولیدی و…) و خدمات پس از فروش متمایز همواره در کنار مشتریان محترم این دستگاه ها خواهند بود و حتی اگر خرید از این مجموعه نیز

نباشد این شرکت برای مشاوره های کاملا رایگان در امر خرید کمپرسور و تجهیزات جانبی همواره در کنار صنعت گران محترم خواهد بود.

مزایای و ویژگی های استفاده از کمپرسورهای هوا ابزار تبریز

استفاده از واحد هوا ساز متناسب و دور پایین

استفاده از رادیات یک سایز بزرگتر در مناطق گرمسیر

استفاده از مبدلهای آب خنک جهت خنک کاری هوا (افتر کولر)

استفاده از مبدلهای آب خنک برای خنک کاری روغن کمپرسور (اویل کولر)

استفاده از تکنولوژی کوپل مستقیم به درخواست مشتری

استفاده از P.L.C های مدرن و پیشرفته که مجهز به سیستم کنترل از اتاق اپراتور هستند

قابلیت کارکرد در مناطق گرمسیر

قابلیت تعبیه قطعات خاص به در خواست مشتری

قابلیت طراحی خاص وبرای شرایط محیطی خاص(چاه های نفتی – کشتیها و… ) به درخواست مشتری

در زیر یک نمای شماتیک از کارکرد کمپرسور اسکرو نشان داده شده است.

12

جدول کمپرسور

کمپرسورهای اسکرو