میکرو فیلتر

میکرو فیلتر میکرو فیلتر در حذف ذرات روغن احتمالی موجود در خط هوای فشرده کاربرد دارد که با وجود این نوع فیلترها خط هوای فشرده کاملا فیلتراسیون میشود .
مرحله نصب در صورت وجود درایر تبریدی به این صورت هست که یکی از اینها که به نام میکروفیلتر اولیه میباشد قبل از درایر تبریدی و دومی که به نام میکروفیلتر ثانویه میباشد بعد از درایر تبریدی مورد استفاده قرار میگیرد.

هوا ابزار تبریز از مارکهای معروف در این صنعت استفاده مینماید.

لازم به ذکر است که المنتهای موجود در داخل میکروفیلتر ها ( MicroFilter )بایستی توسط اپراتورها کنترل شوند و در صورت اشباع شدن حتما اقدام به تعویض المنتهای داخلی گردند.

نام محصول : میکروفیلتر

فرم استعلام قیمت و ثبت سفارش محصول

    نام شما (الزامی)

    ایمیل شما (الزامی)

    تلفن

    پیام شما