لیست خطاهای احتمالی در کمپرسور

علت های ممکن

 

۱- گرفتگی فیلتر روغن

۲- گرفتگی رادیات

۳- کار نکردن فن

۴- عدم تعویض به موقع روغن کمپرسور

۵- معیوب بودن بلبرینگهای واحد هواساز

۶- گرفتگی در مسیر گردش روغن

 

راه کارها

 

۱- تعویض فیلتر روغن

۲- شستشوی رادیات با دستگاه کارواش و محلول آب گرم با مایع ظرفشویی یا شستشو با تینر وری

۳- کنترل فن و در صورت نیاز تعویض فن یا کنتاکتور فن (عیب یابی در قسمت برق نیز انجام شود)

۴- در ساعتهای پیشنهادی روغن و فیلترهای کمپرسور را تعویض نمایید.

۵- تعویض بلبرینگها توسط سرویسکار ماهر در ۲۰۰۰۰ ساعت

۶- تمامی مسیر شیلنگهای هیدرولیک و فیلتر ها کنترل شود.

علتهای ممکن

 

۱- معیوب بودن یا سوراخ بودن فیلتر سپراتور

۲- تنظیم نبودن لوله اسکاونجی

۳- معیوب بودن چک ولو یا شیر یک طرفه هیدرولیکی

۴- سوراخ بودن رادیاتور

۵- زیاد بودن بیش از حد روغن در رسیور تانک

 

راه کارها

 

۱- تعویض فیلتر سپراتور

۲- بازدید چشمی به عمل آید که دقیقا در مرکز فیلتر سپراتور قرار گیرد با ارتفاع بسیار اندک

۳- تعویض شیر چک ولو

۴- تعمیر رادیات و در صورت ممکن نبودن تعمیر حتما عوض شود.

علتها

 

۱- عدم تنظیم مناسب پیشانی پولی ها نسبت به هم

۲- ساییدگی لبه های پولی ها

۳:- استاندارد نبودن تسمه ها یا عدم کیفیت خوب

۴:- شل شدن بیش از حد تسمه ها

 

راه کارها

 

۱:- وسط یک وسیله ی بسیار صاف و تراز پیشانی پولی ها را دقیقا نسبت به هم صفر کنید.

۲- اقدام به تعویض پولی ها کنید.

۳- از تسمه استاندارد استفاده شود و از مراکز معتبر تهیه گردد.

۴- توسط تسمه تیر کن میزان کشش تسمه ها کنترل شود در حدی که میزان جابجایی تسمه  در ارتفاع با فشار دست (حتما کمپرسور خاموش باد) به اندازه ی دو انگشت باشد.

علتها

 

۱- گرفتگی فیلترها

۲- معیوب بودن واحد هواساز

۳- ایراد داشتن الکتروموتور

۴- مناسب نبودن قطر پولی های واحد هواساز یا الکتروموتور

۵- بالا بودن دوران واحد هواساز

۶- زیاد بودن بیش از حد روغن

 

راه کارها

 

1- در زمانهای مشخص شده از سوی سازنده دستگاه حتما اقدام به تعویض فیلتر ها نمایید.

2- توسط سرویس کار ماهر کنترل گردد.

3- طبق گراف های شرکت سازنده بایستی کنترل و محاسبه گردد و در صورت عدم سازگاری با محاسبات مربوطه حتما بایستی تعویض گردند.

4- با تغییر قطر در پولی ها یا تنظیمات در اینورتر کمپرسور تعداد دور واحد هواساز باید مناسب با گراف شرکت سازنده باشد.

5- مقدار روغن موجود در رسیور تانک با سایت گلس (sight glass )  کنترل شود.

علتها

 

۱- معیوب بودن بلبرینگها

۲- تحت فشار بودن واحد هواساز

 

راه کارها

 

۱- تعویض بلبرینگها توسط سرویسکار ماهر در ۲۰۰۰۰ ساعت

۲- میزان صاف بودن سطح نشیمن گاه واحد هواساز کنترل گردد.

علتهای ممکن

 

۱- گرفتگی فیلتر هوا

۲- بسته بودن یا بیش از حد بسته بودن شیر یک طرفه(مینیموم ولو )

۳- گرفتگی فیلتر سپراتور

۴- تعمیر نامناسب واحد هواساز

۵- مناسب نبودن دور واحد هواساز طبق گراف های استاندارد

 

راه کارها

 

۱- فیلتر هوا تمیز شود یا تعویض گردد.

۲- از قسمت فوقانی مینیموم ولو میزان فشار خروجی هوا کنترل گردد.

۳- فیلتر سپراتور تعویض گردد.

۴- تمامی تعمیرات توسط سرویس کار ماهر بایستی صورت گیرد.

۵- دور واحد هواساز بایستی طبق گراف های شرکت سازنده کنترل و محاسبه گردد و در صورت عدم سازگاری با محاسبات مربوطه حتما بایستی تعداد دور واحد هواساز توسط اینورتر یا تغییر قطر پولی کنترل گردند.

علتهای ممکن

 

۱- بسته بودن شیر بین کمپرسور و مخزن

۲- گرفتگی فیلتر سپراتور

۳- تنظیم نبودن مناسب لو پرشر و های پرشر

۴- بست بودن یا باز نشدن مینیموم ولو

 

راه کارها

 

۱- این شیر فقط در زمان سرویس کمپرسور بایستی بسته شود و در بقیه موارد حتما باز باشد.

۲- فیلتر سپراتور تعویض گردد.

۳- مقدار های پرشر بایستی به میزان ۱ الی ۱٫۵ بار از لو پرشر بیشتر تنظیم شود.

۴- توسط سرویسکار مجاز کنترل و در صورت نیاز تنظیم گردد.