نحوه ی راه اندازی و استارت کمپرسور اسکرو

تمامی کمپرسورهای اسکرو به صورت سه فاز کار میکنند و طبیعتا در تابلو برق این نوع کمپرسورها کنترل فاز وجود دارد.

کمپرسور را روی سطح صاف قرار دهید.

کابل مناسب را تا پای کمپرسور اورده و از قسمت پایین به فیوز اصلی کمپرسور وصل نمایید.

خروجی هوای کمپرسور را به قسمت لوله کشی بیرونی وصل کنید.

دمای کمپرسور خانه نباید از ۱۵ درجه سانتی گراد پایین باشد.

فیوز را متصل کنید و درستی جهت و مقدار ولتاژ ها را در کنترل فاز کنترل کنید.

در صورت خطا دادن کنترل فاز ، جای کابل وسطی با کابل کناری را عوض کنید. و در صورت افت ولتاز یا قطع بودن یکی از فازها ، مشکل را از برق ورودی به کارخانه را اصلاح کنید.

پس از موارد بالا استارت را زده و پس از ۳ ثانیه دوباره قطع کنید .این کار را بایستی حداقل ۳ بار انجام دهید تا روغن در مدار هیدرولیک (شیلنگها و روتورها و ..) قرار گیرد.

استارت را زده و تمامی موارد را در حین کار اعم از کارکرد پرشر سوئیچ ، سنسور حرارتی ، سوپاپ اطمینان و … کنترل کنید.