کمپرسور پیستونی

این نوع کمپرسورها با سیستم سیلندر پیستون کار میکند. 

  دارای 6 ماه گارانتی فقط سیلندر
  • ظرفیت
  • متناسب مناطق
  • فشار

این ترکیب وجود ندارد.


کمپرسور پیستونی معمولا در مواردی که دبی کم می باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات اخیراً مشاهده شده