تفاوتهای اساسی بین درایرهای جذبی یا تبریدی
در موقع انتخاب خشک کن ، معمولا متصدیان کمپرسور هوا اغلب در انتخاب نوع درایر بر سر دوراهی می‌مانند. برای آگاهی از تفاوت‌های اساسی بین درایرهای جذبی یا تبریدی بایستی اطلاعاتی را داشته باشیم.

در موقع انتخاب خشک کن ، معمولا متصدیان کمپرسور هوا اغلب در انتخاب نوع درایر بر سر دوراهی می‌مانند. برای آگاهی از تفاوت‌های اساسی بین درایرهای جذبی یا تبریدی بایستی اطلاعاتی را داشته باشیم.

در شرایط زیر بایستی از درایر جذبی استفاده کنیم

1: در مکان هایی که نقطه شبنم به زیر صفر می‌رسد
2: در مکان هایی که حساسیت و نیاز به کیفیت هوای فشرده (عاری از رطوبت) بسیار بالا است.
مانند صنایع بسته بندی دارو – صنایع الکترونیک
3: در مکان هایی که به هر دلیلی گرد و غبار محیط بالا است.
4: در مکان هایی که امکان نصب درایر تبریدی وجود ندارد.
لازم به ذکر است درایرهای جذبی در دو مدل هیتر دار و بدون هیتر ساخته میشوند که بستگی به نوع احیا مواد جاذب است.

در شرایط زیر حتما بایستی از درایر تبریدی استفاده کنیم

1:در مناطقی که رطوبت هوا بالاست ( مناطق شمالی و جنوبی ایران)
2:در مناطقی که نقطه شبنم بالاست
3: در صنایعی که حساسیت کیفیت هوای فشرده در حد استاندارد قابل قبول است

مواد قابل استفاده در درایر جذبی

کلا سه نوع مواد جاذب رطوبت مورد استفاده قرار می‌گیرد
1: آلومینیوم اکتیو
2: سیلیکاژل
3: مولکولار سیو

نحوه کار درایرهای جذبی

در این نوع درایرها دو برجک وجود دارد که هر دو برجک حاوی مواد جاذب رطوبت است.
هوای فشرده حاوی بخار آب از سطوح این مواد جاذب عبور کرده و بخار آب در داخل منفذهای مواد کروی شکل گیر می افتند.

این مقدار بخار جمع میشود و تبدیل به آب شده و بر اثر ته نشین شدن داخل برجک توسط شیر تخلیه  خارج می‌شود. نسبت به زمان تنظیم در تابلو برق این درایرها ، همیشه یک برجک در حال کار (توضیح بالا ) است و برجک دیگر در حال احیا است و در بازه زمانی مشخص تعویض برجکها صورت می‌گیرد.

مرحله احیا

در درایر های جذبی، قسمت بالای برجک ها توسط یک شیر کنترل به هم وصل است.
در برجکی که در حال کار است مقداری از هوای خشک و نسبتا گرم از بالای برجک به سمت برجک در حال احیا عبور می‌کند و این مقدار هوا از روی مواد جاذب عبور کرده و چون مسیر عبور از بالا به سمت پایین است، تمام بخار و آب جمع شده در روی مواد جاذب را به سمت پایین انتقال داده و توسط شیر برقی مجزا ، خارج می شود.
عبور هوای گرم از روی مواد جاذب ، آنها را آماده مجدد برای جذب رطوبت از هوا می‌کنند که تمام این مرحله از کار، زمان احیا تلقی می‌گردد.

بایستی دقت کنیم که احیا در درایرهای جذبی بدون هیتر ، توسط هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور انجام می‌گیرد و تقریبا 15% از هوای فشرده تولید شده صرف احیا مواد جاذب  می‌گردد که هزینه ی گران محسوب  می‌گردد.


شماتیک درایر جذبی بدون هیتر(heat less)

در نوع درایر های جذبی هیتردار ، احیا توسط هوای گرم وارد شده توسط یک مبدل حرارتی (هیتر) و مقدار خیلی ناچیز از هوای فشرده خشک خروجی از برجک اول صورت می‌گیرد که این نوع درایرها مصرف انرژی پایین تری نسب به نوع بدون هیتر دارد.

لازم به ذکر است که میتوان از یک بلوئر دمنده جهت تامین هوا به داخل مبدل حرارتی استفاده گردد که در این صورت هوای فشرده به هدر نمی‌رود.


شماتیک درایر جذبی بدون هیتر(heat less)

در این شکل از یک بلوئر (5) جهت تامین هوا مورد نیاز برای احیا و یک مبدل حرارتی (6) استفاده گردیده است.

میکروفیلتر کمپرسور چیست؟
وسیله ای است برای فیلتراسیون هوای فشرده از وجود بخارهای روغن. در واقع میکروفیلتر قطعه ای مکانیکی است که در مسیر عبور هوای فشرده شده قرار می‌گیرد تا بخارهای موجود در هوای فشرده جذب این فیلتر شود. تمامی میکروفیلتر ها قابلیت جذب ذرات، بخارات روغن را دارد.