میکروفیلتر وارداتی و سفارشی

جذب ذرات گرد و غبار و روغن

  • ظرفیت
  • متناسب مناطق
  • فشار
  • برند

این ترکیب وجود ندارد.


میکروفیلتر ها جهت جذب ذرات و بخار روغن احتمالی خروجی از کمپرسور کاربرد دارند و شامل سه نوع اولیه و ثانویه و نهایی (کربنی) هستند.


ظرفیت: 300-44000 وارداتی، ظرفیت نامحدود برای محصولات سفارشی
متناسب مناطق: متناسب با شرایط اقلیمی ایران
شرایط و ضوابط
تضمین 30 روزه بازگشت پول
ارسال: 2-3 روز کاری

میکروفیلتر ها جهت جذب ذرات و بخار روغن احتمالی خروجی از کمپرسور کاربرد دارند و شامل سه نوع اولیه و  ثانویه و نهایی (کربنی) است. جهت جلوگیری از ورود هرگونه ذرات به داخل درایر تبریدی و جذبی استفاده آن قبل و بعد از درایر ضروری است. ضرورت استفاده از روغن گیرها قبل از درایر این است که در صورت ورود بخار روغن به داخل اواپراتور که محیطی بسیار سرد است باعث رسوب آن گشته و کارایی درایر را به شدت کاهش می‌دهد و همچنین در درایر های جذبی درصورت ورود بخار روغن به داخل مواد جاذب باعث از بین رفتن مواد جاذب می‌گردد.محصولات اخیراً مشاهده شده