چیلر تراکمی

چیلر سیستمی است که با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از سیال می‌گیرد.

چیلرهای تراکمی در دو نوع آبی و هوایی ساخته می شوند.

 دارای 12 ماه گارانتی

  • ظرفیت
  • متناسب مناطق
  • فشار
  • نوع
  • برند

این ترکیب وجود ندارد.


چیلر تراکمی بر اساس تراکم گاز مبرد، عمل سرمایش را انجام می‌دهد.


ظرفیت: 20 تن الی 500 تن
متناسب مناطق: متناسب با شرایط اقلیمی ایران
فشار: فشار کاری نداردشرایط و ضوابط
تضمین 30 روزه بازگشت پول
ارسال: 2-3 روز کاری

چیلر تراکمی بر اساس تراکم گاز مبرد، عمل سرمایش را انجام می‌دهد. ابتدا فشار گاز توسط کمپرسور افزایش یافته و سپس وارد کندانسور شده و با از دست دادن حرارت، به مایع تبدیل می‌شود و سپس از طریق شیر انبساط و کاهش دما و فشار، وارد اواپراتور شده و گرمای آب ( یا سیال دیگر ) در مجاورت با اواپراتور را می‌گیرد. در نتیجه آب سرد شده در چیلر تولید می‌شود.

این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات اخیراً مشاهده شده