چیلر تراکمی

چیلر سیستمی است که با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از سیال می‌گیرد.

چیلرهای تراکمی در دو نوع آبی و هوایی ساخته می‌شوند.

 دارای 12 ماه گارانتی

  • ظرفیت
  • متناسب مناطق
  • فشار
  • نوع
  • برند

این ترکیب وجود ندارد.


چیلر تراکمی بر اساس تراکم گاز مبرد، عمل سرمایش را انجام می‌دهد.


ظرفیت: 20 تن الی 500 تن
متناسب مناطق: متناسب با شرایط اقلیمی ایران
شرایط و ضوابط
تضمین 30 روزه بازگشت پول
ارسال: 2-3 روز کاری

چیلر تراکمی بر اساس تراکم گاز مبرد، عمل سرمایش را انجام می‌دهد. ابتدا فشار گاز توسط کمپرسور افزایش یافته و سپس وارد کندانسور شده و با از دست دادن حرارت، به مایع تبدیل می‌شود. سپس از طریق شیر انبساط و کاهش دما و فشار، وارد اواپراتور شده و گرمای آب ( یا سیال دیگر ) در مجاورت با اواپراتور را می‌گیرد. در نتیجه آب سرد شده در چیلر تولید می‌شود.

محصولات اخیراً مشاهده شده