تله آب گیر وارداتی و سفارشی

جذب ذرات آب

  • ظرفیت
  • متناسب مناطق
  • فشار
  • برند

این ترکیب وجود ندارد.


ظرفیت: 700-37000 وارداتی، ظرفیت نامحدود برای محصولات سفارشی
متناسب مناطق: متناسب با شرایط اقلیمی ایران
فشار: 5-13 بارشرایط و ضوابط
تضمین 30 روزه بازگشت پول
ارسال: 2-3 روز کاری

به منظور حذف رطوبت موجود و همچنین بالا بردن کیفیت هوای تولید شده به وسیله کمپرسور هوای فشرده، از  تله آب استفاده می شود. معمولا بعد از کمپرسور نصب میشود که میزان قابل توجهی از رطوبت هوا را توسط شیر اتوماتیک به بیرون هدایت میکند.این محصول در صنعت با نامهای مختلفی اعم از واتر تراپ، قطره گیر، سپراتور، آبگیر ، رطوبت گیر و یا واتر سپراتور شناخته میشود.

محصولات اخیراً مشاهده شده