تله آب گیر وارداتی و سفارشی

جذب ذرات آب

  • ظرفیت
  • متناسب مناطق
  • فشار

این ترکیب وجود ندارد.


به منظور حذف رطوبت موجود و همچنین بالا بردن کیفیت هوای تولید شده به وسیله کمپرسور هوای فشرده، از  تله آب استفاده می شود. معمولا بعد از کمپرسور نصب میشود که میزان قابل توجهی از رطوبت هوا را توسط شیر اتوماتیک به بیرون هدایت میکند.این محصول در صنعت با نامهای مختلفی اعم از واتر تراپ، قطره گیر، سپراتور، آبگیر ، رطوبت گیر و یا واتر سپراتور شناخته میشوند.

این یک پیش نمایش از محصولات اخیرا مشاهده شده توسط کاربر می باشد.
هنگامی که کاربر حداقل یک محصول را دیده باشد، این قسمت قابل مشاهده خواهد بود.

محصولات اخیراً مشاهده شده