هوا ابزار تبریز نسخه اودوو 13.0+e-20210715

اطلاعات درباره هوا ابزار تبریز نمونه اودوو Open Source ERP.

برنامه های نصب شده

Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و زمان بندی کنید
انبار
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
Sales management for Iran
From quotations to invoices
فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Call For Price
This module provides call for price capability for eCommerce.
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
S3 backing up
Yet another backup tool, but with sexy graphs
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Project Start & Stop ِ Deprecated
This module allows you to record the duration of a project's work and its start and end.
Web Window Title
The custom web window title
Website Helpdesk Support Ticket and Issue Management
This module allow you manage your customer support ticket, ticket portal, billings for support, Timesheets.
Website Helpdesk Support Ticket and Issue Management Customize
This module allow you manage your customer support ticket, ticket portal, billings for support, Timesheets.
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

Iran - Accounting
Iranian localization of OpenERP accounting
Iran - Manufacturing Chart of Accounts
Iranian Invoicing
Invoices & Payments
Sales management for Iran
From quotations to invoices
عمومی - حسابداری
Sales for Iran
Sales internal machinery
Sales and Warehouse Management for Iran
Quotation, Sales Orders, Delivery & Invoicing Control