کمپرسور اسکرو
کمپرسور اسکرو نوعی کمپرسور جابجایی مثبت است که از مکانیزمی روتاری (دورانی) برای متراکم کردن سیال هوا استفاده می‌کند
کمپرسور پیستونی
کمپرسور پیستونی معمولا در مواردی که دبی کم می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.